ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

22 Μαρτίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση για το 2018 έχει ως βασικό της στόχο να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο ιδέες μιας διαφορετικής μεθοδολογίας και προσέγγισης για την αξιολόγηση της κατάστασης της οικονομίας, καθώς και να παρουσιάσει τις συνέπειες και τα αδιέξοδα που προκαλεί η ασκούμενη οικονομική πολιτική. Η εκτίμηση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ όπως αυτή τεκμηριώνεται από την εμπειρική ανάλυση της παρούσας Έκθεσης, είναι πως δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν δρομολογηθεί οι δημοσιονομικοί, παραγωγικοί και μακροοικονομικοί μετασχηματισμοί που θα διαμόρφωναν τις συνθήκες σταθεροποίησης της οικονομίας σε βιώσιμη φάση δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης. Η σταθεροποίηση και η δυναμική της οικονομίας θα εξαρτηθεί από τον απεγκλωβισμό της από περαιτέρω μειώσεις στα εισοδήματα και από τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Στο ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζουν επίσης τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.
Για την Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ
Για τον Πρόλογο του Προέδρου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλου πατήστε εδώ
Για την Εισαγωγή του Επιστημονικού Δ/ντή Γ . Αργείτη πατήστε εδώ
Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ 
Περίληψη 15
Πρόλογος 19
Εισαγωγή 21
Κεφάλαιο 1: Δημοσιονομική λιτότητα, προσαρμογή και κρίση χρέους 25
1.1 Eισαγωγή  27
1.2 Οι δημοσιονομικές εξελίξεις το 2017 27
1.3 Η εξέλιξη των δημόσιων εσόδων την περίοδο των ΠΟΠ 34
1.4 Το δημόσιο χρέος και η φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα 42
Κεφάλαιο 2: Εξελίξεις και μετασχηματισμοί στο μακροοικονομικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας 49
2.1 Εισαγωγή 51
2.2 Η εξέλιξη του ΑΕΠ 52
2.3 Παραγωγικοί μετασχηματισμοί 54
2.4 Εξελίξεις στην ενεργό ζήτηση 56
2.5 Η δυναμική της κατανάλωσης των νοικοκυριών 59
2.6 H εξέλιξη των επενδύσεων 64
2.7 Οι εξαγωγικές επιδόσεις της οικονομίας 70
Κεφάλαιο 3: Η κατάσταση στην αγορά εργασίας 75
3.1 Εισαγωγή 77
3.2 Η εξέλιξη της ανεργίας 77
3.3 Η εξέλιξη της απασχόλησης 83
3.4 Αδήλωτη εργασία 87
3.5 Εξελίξεις στους κατώτατους μισθούς στην Ελλάδα και στην ΕΕ 88
3.6 Αμοιβές στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα 96
3.7 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ανεργία την περίοδο 2011-2017 99
3.8 Εξέλιξη και χαρακτηριστικά της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας με βάση τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ και του ΟΑΕΔ 111
3.9 Οι ΣΣΕ και η ευελιξία της απασχόλησης κατά το 2017 118
Κεφάλαιο 4: Φτώχεια και ανισότητα 125
4.1 Εισαγωγή 127
4.2 Η εξέλιξη της φτώχειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης 127
4.3 Φτώχεια και αγορά εργασίας στην Ελλάδα 133
4.4 Οικονομική στενότητα και υλική αποστέρηση των ελληνικών νοικοκυριών 138
4.5 Η εξέλιξη της οικονομικής ανισότητας στην Ελλάδα 142
4.6 Η περιφερειακή διάσταση της φτώχειας και της ανισότητας στην Ελλάδα 145
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.