ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

14 Μαΐου 2019
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η Ετήσια  Έκθεση 2019 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση παρουσιάζει ένα πλήθος από θεωρητικά επιχειρήματα και εμπειρικά ευρήματα για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Για τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης πατήστε εδώ
Για το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης πατήστε εδώ
Πρόλογος 9
Εισαγωγή 11
Βασικά συμπεράσματα και εμπειρικά ευρήματα της Έκθεσης 16
Κεφάλαιο 1 21
Δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις 21
1.1 Εισαγωγή 21
1.2 Δημοσιονομική προσαρμογή και κρίση χρέους 22
1.3 Μακροοικονομικές εξελίξεις και μετασχηματισμοί 40
Κεφάλαιο 2 56
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας
56
2.1 Η εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας 56
2.2 Κόστος απώλειας εργασίας 58
2.3 Μισθοί και κατώτατος μισθός στην ελληνική οικονομία 64
2.4 Τεχνολογική εξειδίκευση των κλάδων και ανθρώπινο δυναμικό 68
  2.4.1 Τεχνολογική εξειδίκευση, μορφές απασχόλησης και επαγγέλματα 69
  2.4.2 Τεχνολογική εξειδίκευση και εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού 74
2.5 Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και η ευελιξία της απασχόλησης κατά το 2018 81
  2.5.1 Επεκτασιμότητα κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) 82
  2.5.2 Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ) 83
  2.5.3 Η πορεία των ΣΣΕ και των Διαιτητικών Αποφάσεων κατά το 2018 84
  2.5.4 Η εικόνα των ΣΣΕ το 2018 86
  2.5.5 Η εικόνα των ατομικών συμβάσεων εργασίας το 2018 89
Κεφάλαιο 3 94
Φτώχεια και ανισότητα
94
3.1 Εισαγωγή 94
3.2 Η εξέλιξη της φτώχειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης και της σταθεροποίησης της οικονομίας 94
3.3 Οικονομική στενότητα και υλική αποστέρηση των ελληνικών νοικοκυριών 100
3.4 Η εξέλιξη της οικονομικής ανισότητας στην Ελλάδα 104
3.5 Συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικός αποκλεισμός σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού 107
Κεφάλαιο 4 117
Διαρθρωτικές και τεχνολογικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης
117
4.1 Εισαγωγή 117
4.2 Παραγωγική και τεχνολογική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας 118
4.3 Επενδύσεις, τεχνολογικός μετασχηματισμός και παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας 125
4.4 Τεχνολογική διάρθρωση στις εξαγωγές μεταποιητικών αγαθών 129
4.5 Επένδυση στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο 133
Βιβλιογραφία 139

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin