ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

22 Οκτωβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η Ετήσια Έκθεση 2020 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση  καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας και στην ελληνική οικονομία.
Για τα βασικά σημεία, τις θέσεις και τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής πατήστε εδώ
Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ
Κατάλογος Πινάκων 5
Κατάλογος Διαγραμμάτων 6
Πρόλογος 10
Εισαγωγή 12
Βασικά σημεία, θέσεις και προτάσεις οικονομικής πολιτικής της Έκθεσης 16
Κεφάλαιο 1 23
Μακροοικονομικές εξελίξεις και προκλήσεις οικονομικής πολιτικής 23
1.1. Η οικονομία εν μέσω πανδημικής κρίσης 23
1.2 Τα ισοζύγια των θεσμικών τομέων ως οδηγός οικονομικής πολιτικής 33
Κεφάλαιο 2 40
Δημοσιονομικές εξελίξεις και προκλήσεις 40
2.1. Εισαγωγή 40
2.2 Τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη το 2020 και το 2021 40
2.3 Το δημόσιο χρέος και η φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα 47
2.4 Η συμβολή της δημοσιονομικής πολιτικής στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 53
Κεφάλαιο 3 66
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας 66
3.1 Επιδείνωση της εργασιακής επισφάλειας και συμπίεση μισθών 66
3.2 Η εξέλιξη της απασχόλησης 66
3.3 Απορρύθμιση του χρόνου εργασίας 76
3.4 Η εξέλιξη της ανεργίας 78
3.5 Το κόστος της απώλειας εργασίας 80
3.6 Μισθοί και κατώτατος μισθός 82
Κεφάλαιο 4 87
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας 87
4.1. Εισαγωγή 87
4.2 Αναδιαρθρώσεις του εξαγωγικού καλαθιού κατά τη διάρκεια της κρίσης 88
4.3. Παραγωγικές δυνατότητες και βιομηχανική πολιτική 99
4.4. Η συμβολή του αγροδιατροφικού συστήματος στον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού υποδείγματος 102
Βιβλιογραφία 135
Παράρτημα 137
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.