ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30 Μαΐου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την Ετήσια  Έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, η οποία επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές, τις δημοσιονομικές και τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώθηκαν από τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης και του κύματος της ακρίβειας.

 

Για τα βασικά συμπεράσματα πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ

Συντομογραφίες 7
Κατάλογος Πινάκων 8
Κατάλογος Διαγραμμάτων 8
Βασικά σημεία, θέσεις και προτάσεις οικονομικής πολιτικής της Έκθεσης 15
Πρόλογος 19
Εισαγωγή 21
Κεφάλαιο 1   Μακροοικονομικές εξελίξεις 25
1.1 Εισαγωγή 27
1.2 ΑΕΠ και συν-αθροιστική ζήτηση 27
1.3 Η προοπτική της κατανάλωσης 33
1.4 Η εξέλιξη των επενδύσεων 39
1.5 Εξαγωγικές επιδόσεις και διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα 44
Κεφάλαιο 2 Δημοσιονομικές εξελίξεις 57
2.1 Εισαγωγή 59
2.2 Τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη της οικονομίας 59
2.3 Δημόσιες πολιτικές, βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία 71
Κεφάλαιο 3  Η ευθραυστότητα της ελληνικής οικονομίας 89
3.1 Εισαγωγή 91
3.2 Τα ισοζύγια των θεσμικών τομέων της οικονομίας 91
3.3 Η φερεγγυότητα των εγχώριων τομέων της οικονομίας 96
3.4 Το εξωτερικό χρέος της οικονομίας 103
Κεφάλαιο 4  Η κατάσταση στην αγορά εργασίας
111
4.1 Εισαγωγή 113
4.2 Η εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας 113
4.3 Η εξέλιξη των μισθών στην Ελλάδα και στην ΕΕ 131
4.4 Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά το έτος 2021 141
Κεφάλαιο 5  Δείκτες κοινωνικής βιωσιμότητας
147
5.1 Εισαγωγή 149
5.2 Φτώχεια 149
5.3 Οικονομική ανισότητα 160
5.4 Αξιοπρεπής απασχόληση 163
Βιβλιογραφία 169

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.