ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

08 Σεπτεμβρίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση του 2023 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Για τα βασικά συμπεράσματα πατήστε εδώ Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ
Συντομογραφίες χωρών 5
Κατάλογος Πινάκων – Χαρτών 7
Κατάλογος Διαγραμμάτων 7
Βασικά συμπεράσματα 13
Πρόλογος 21
Εισαγωγή 23
Κεφάλαιο 1   Μακροοικονομικές εξελίξεις 28
1.1 Εισαγωγή 28
1.2 Η εξέλιξη του ΑΕΠ 29
1.3 Συναθροιστική ζήτηση 34
1.4 Διάρθρωση της παραγωγής 44
1.5 Χρηματοοικονομική ευθραυστότητα 49
Κεφάλαιο 2 Δημοσιονομικές εξελίξεις 62
2.1 Εισαγωγή 62
2.2 Οι δημοσιονομικές εξελίξεις και προοπτικές 63
2.3 Το δημόσιο χρέος και η φερεγγυότητα της οικονομίας 76
Κεφάλαιο 3  Η κατάσταση στην αγορά εργασίας 86
3.1 Εισαγωγή 86
3.2 Απασχόληση και ανεργία 87
3.3 Υποαπασχόληση, μερική απασχόληση και υποτονικότητα της αγοράς εργασίας 102
3.4 Η εξέλιξη των μισθών στην Ελλάδα, διανεμητικό περιθώριο και διανομή εισοδήματος 106
3.5 Ποιότητα της εργασίας και ελλείψεις εργατικού δυναμικού 114
3.6 Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) κατά το έτος 202 121
Κεφάλαιο 4  Φτώχεια, ανισότητα και αξιοπρεπής διαβίωση
126
4.1 Εισαγωγή 126
4.2 Φτώχεια και ανισότητα: Η ελληνική πραγματικότητα 127
4.3 Εισοδηματική ανισότητα και βιωσιμότητα 140
4.4 Αγορά εργασίας και αξιοπρεπής διαβίωση 144
Κεφάλαιο 5  Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας
152
5.1 Εισαγωγή 152
5.2 Προσφορά δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας 153
5.3 Ζήτηση δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας 166
5.4 Αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας 176
Βιβλιογραφία 185
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.