ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013

13 Μαΐου 2015
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει υποστεί σοβαρότατες αλλοιώσεις από το 2010 και εντεύθεν με αφορμή την οικονομική κρίση και τα μνημόνια. Οι εξελίξεις αυτές συντελούν στην αποδιάρθρωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και στην αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με όρους που διαβρώνουν την έννοια του κατώτατου μισθού στα διαφορετικά επίπεδα διαπραγμάτευσης. Στην εργασία αυτή αναδεικνύεται, μέσα από την καταγραφή και επεξεργασία των διαφορετικών επιπέδων συλλογικών συμβάσεων και του περιεχομένου τους, σε συνέχεια των προηγούμενων χρόνων της κρίσης και κατά το έτος 2013, η εντυπωσιακή εξέλιξη της αποκέντρωσης των συλλογικών συμβάσεων με επίκεντρο την επιχείρηση και η συντελούμενη μείωση των αποδοχών ως αποτέλεσμα της απόκλισης του περιεχομένου των ειδικότερων συλλογικών συμβάσεων έναντι του αντίστοιχου των κλαδικών συμβάσεων.
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Απόστολος Καψάλης, Χρήστος Τριανταφύλλου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Κουζής
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin