ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

06 Μαρτίου 2019
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με αφρομή την παγκόσμια ημέρα γυναίκας στις 8 Μαρτίου, δίνει στη δημοσιότητα έναν χρηστικό οδηγό εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τη γυναίκα.
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.