Η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα

31 Ιανουαρίου 2015
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Οι υποστηρικτές της νεοφιλελεύθερης θεωρίας δαιμονοποιούν συστηματικά τις αξιοπρεπείς αποδοχές και τις ενισχυμένες εργοδοτικές εισφορές αποδίδοντάς τους όλες τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η ανάπτυξη όλων των μορφών αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο υψηλό άμεσο και έμμεσο εργασιακό κόστος, το οποίο δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδίως σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Συνακόλουθα, κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2010-2014 το εργασιακό κόστος συρρικνώνεται σημαντικά μέσα από την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, που απορρυθμίζουν πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και απελευθερώνουν το διευθυντικό δικαίωμα. Την ίδια στιγμή υιοθετείται ο μεγαλύτερος στην πρόσφατη ιστορία της χώρας αριθμός μέτρων και μηχανισμών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Στην παρούσα έκδοση επιχειρείται η πλήρης καταγραφή και ανάλυση των υιοθετούμενων πολιτικών και η αξιολόγηση των επιμέρους ρυθμίσεων με κριτήριο την αποτελεσματικότητά τους λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας. Πίσω από τις βαρυσήμαντες δηλώσεις περί καινοτόμων ρυθμίσεων και αποφασιστικότητας για την εργασιακή και ασφαλιστική συμμόρφωση των επιχειρήσεων κρύβεται η επίμονα σκληρή παραβατική πραγματικότητα σε όλους σχεδόν τους κλάδους και τους χώρους δουλειάς.    
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Απόστολος Καψάλης
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin