Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων

11 Μαΐου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
H μελέτη διερευνά τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της υποκειμενικής αίσθησης της ευτυχίας των εργαζομένων και των πολιτών. Τα αποτελέσματά της εκτείνουν την έννοια της ευτυχίας πέρα από αυτό το ύψιστο, αυταπόδεικτο αγαθό ‒για την ανακάλυψη τoυ οποίου οι ψυχολόγοι, οι οικονομολόγοι και άλλοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της ευτυχίας επαίρονται συχνά‒, καθώς η μελέτη, μέσω διευρυμένης αντίληψης της ατομικής και συλλογικής ευτυχίας, επανεντάσσει το συγκεκριμένο ζήτημα στον πυρήνα των κοινωνικών σχέσεων. Τα ερευνητικά δεδομένα που κομίζει η συγκεκριμένη έρευνα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού λόγου, καθώς τον καθιστούν περισσότερο αποτελεσματικό, επιστημονικά θεμελιωμένο και κοινωνικά αναγκαίο και δίκαιο, στενά συνδεδεμένο με τις πραγματικές ανησυχίες και προσδοκίες των εργαζομένων και των πολιτών, με τις ίδιες τις «πραγματικές εμπειρίες» τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οικονομική ανάπτυξη και ευτυχία των πολιτών:
Ένα μείζονος σημασίας επιστημονικό, πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα
7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι Έρευνες 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η μέτρηση της ευτυχίας 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Βιοτικό ύφος και ευτυχία 97
Συμπεράσματα 129
Παραρτήματα 145
Βιβλιογραφία 159
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Νίκος Παναγιωτόπουλος (σε συνεργασία με τη Λίλα Παπαβασιλείου, την Άννα Παπαργυρίου και τη Δανάη Σαραντοπούλου)
Υπεύθυνος Έκδοσης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Γραμματεία Έκδοσης: Στέλλα Ζούπα
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.