ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

01 Νοεμβρίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Κάθε κρίση μεταβάλλει βίαια την «κανονικότητα» και αφήνει το αρνητικό της αποτύπωμα και στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερα η πρόσφατη υγειονομική κρίση με την πανδημία COVID-19 μετέβαλε τις εργασιακές συνθήκες, και διατάραξε την προσφορά και τη ζήτηση, ενώ χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους ή να υπολειτουργήσουν. Η κοινωνικοοικονομική ζωή ανατράπηκε και οι δημόσιες πολιτικές που ασκήθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας στην κοινότητα είχαν επιπτώσεις στον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον εργασιακό και τον ψυχολογικό τομέα. Αυτές τις επιπτώσεις ερευνά η παρούσα μελέτη εστιάζοντας και στις ψηφιακές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο εκείνη. Η μελέτη αποτυπώνει, με διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας, τις απόψεις 2.812 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Επειδή οι κρίσεις δεν τελειώνουν και πιθανόν η ανθρωπότητα να βρεθεί και πάλι μπροστά σε παρόμοιες καταστάσεις, η παρούσα μελέτη καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής για αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους στους εργαζομένους και στο εισόδημά τους.
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΚΕΠΕ
Συντακτική Επιτροπή: Επιστημονική επιμέλεια: Π. Λιαργκόβας, Χ. Γούλας, Ν. Αποστολόπουλος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.