Η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης. Μια εναλλακτική πρόταση στην «Έκθεση Πισσαρίδη»

14 Δεκεμβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η  Έκθεση αναδεικνύει ιδέες, κοινωνικές αξίες και προτάσεις πολιτικής για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας, όπως η βιομηχανική και η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, ο επαναπροσδιορισμός της δημοσιονομικής πολιτικής, οι αναγκαίοι μακροοικονομικοί μετασχηματισμοί, η αύξηση του όγκου και της ποιότητας της απασχόλησης, η θεσμοθέτηση κατώτατων μισθών αξιοπρεπούς διαβίωσης, οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση και η εκπαιδευτική πολιτική, που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο και διατηρήσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.  
1.Εισαγωγή 4
2. Η ελληνική οικονομία σήμερα: Οικονομική κρίση και μη βιώσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης με αποκλεισμούς 6
3. Δημοσιονομικοί περιορισμοί, αναγκαίοι μετασχηματισμοί και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης 18
4. Βιομηχανική πολιτική και παραγωγικοί μετασχηματισμοί 28
5. Αγορά εργασίας, απασχόληση, κατώτατος μισθός 37
6. Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 43
7. Δεξιότητες και εργατικό δυναμικό 47
8. Επαγγελματική κατάρτιση 59
9. Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική 72

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.