Η μισθολογική κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014) – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μισθολογική κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014)

28 Δεκεμβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας (2008-2014) είχε δραματικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, οδηγώντας σε συρρίκνωση τόσο της απασχόλησης όσο και των αποδοχών των εργαζομένων. Πώς όμως ακριβώς μεταβλήθηκε η κατανομή αμοιβών των μισθωτών στα χρόνια της κρίσης; Η μελέτη διαπιστώνει τα εξής: Πρώτον, οι απώλειες ήταν μεγάλες (-18,9%) αλλά όχι ομοιόμορφες. Οι μέσες αμοιβές υποχώρησαν λιγότερο για τους εργαζομένους με πλήρη και συνεχή απασχόληση, για τις γυναίκες, τις μεγαλύτερες ηλικίες, στην Αττική, στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε κλάδους με υψηλότερη εξαγωγική επίδοση και σε επαγγέλματα με χαμηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Δεύτερον, οι απώλειες ήταν μικρότερες (-9,6%) για όσους εργάζονταν και το 2008 και το 2014, ενώ οι μισοί σχεδόν (47%) από αυτούς είδαν τις πραγματικές αμοιβές τους να αυξάνονται. Τρίτον, την περίοδο της κρίσης οι μισθολογικές ανισότητες αυξήθηκαν. Οι χαμηλές αμοιβές κατέρρευσαν. Η απόσταση ιδίως μεταξύ μεσαίων και χαμηλών αμοιβών μεγάλωσε.

1. Εισαγωγή 7
2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 9
2.1 Η σχέση κινητικότητας και ανισότητας 9
2.2 Εκτιμήσεις της διαγενεακής κινητικότητας στις ΗΠΑ 10
2.3 Συγκριτικές μελέτες της διαγενεακής κινητικότητας 12
2.4 Μελέτες της ενδογενεακής κινητικότητας 15
2.5 Μελέτες της κινητικότητας στην Ελλάδα 16
3. Μεταβολές της απασχόλησης και των αμοιβών 19
3.1 Η βάση δεδομένων 19
3.2 Η εξέλιξη της απασχόλησης 20
3.3 Η εξέλιξη των αμοιβών 29
3.4 Ειδικά θέματα 38
3.4.1 Συνέχεια ασφάλισης 38
3.4.2 Μέγεθος επιχείρησης 43
3.4.3 Εμπορεύσιμοι και μη κλάδοι 45
3.4.4 Επαγγέλματα ευάλωτα στην αυτοματοποίηση 49
4. Ανακατατάξεις της κλίμακας αμοιβών 53
4.1 Μετατοπίσεις της κλίμακας αμοιβών 53
4.2 Η εξέλιξη της ανισοκατανομής των αμοιβών 55
4.3 Το πρόβλημα των χαμηλών αμοιβών 58
4.4 Η κινητικότητα των αμοιβών 60
5. Συμπεράσματα 67
Παραρτήματα 73
1 Τα δεδομένα του ΙΚΑ 73
2 Απασχόληση και αμοιβές 81
3 Κατανομές αμοιβών 110
4 Δείκτες ανισοκατανομής και χαμηλών αμοιβών 175
5 Δείκτες κινητικότητας των αμοιβών 181
Βιβλιογραφία 189

Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Μάνος Ματσαγγάνης, Αλέξανδρος Καρακίτσιος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.