Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα το 2024

20 Φεβρουαρίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η πρόταση για τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας το 2024, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.
1. Ο κατώτατος μισθός ως προσδιοριστικό συστατικό της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 3
2. Η εξέλιξη των τιμών, προσδιοριστικοί παράγοντες του πληθωρισμού και οι κοινωνικές του συνέπειες 6
3. Κατώτατος μισθός και οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα 14
4. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αύξησης του κατώτατου μισθού 21
Παράρτημα
Ο προσαρμοσμένος στις εισαγωγές αποπληθωριστής ΑΕΠ 25
Βιβλιογραφία 27
Εκδότης: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.