Ειδικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

03 Δεκεμβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δημοσιεύει το Ειδικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων με τίτλο «Προοπτικές και προβλέψεις για την ελληνική οικονομία και εναλλακτικά σενάρια πολιτικής», όπου παρουσιάζονται ποσοτικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη βασικών μεγεθών για την περίοδο 2021-2022.
1.Προοπτικές και προβλέψεις για την ελληνική οικονομία και εναλλακτικά σενάρια πολιτικής 1
Επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία 3
Προβλέψεις για το 2021 22 8
Σενάριο 1: Ταμείο ανάκαμψης 10
Σενάριο 2: Αυξάνοντας την απασχόληση 10
Συμπεράσματα 13
Βιβλιογραφικές αναφορές 14
Ηλεκτρονικές πηγές 15

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.