ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ : Ανθρώπινη ανάπτυξη και η θέση της Ελλάδας στον διεθνή χώρο

15 Ιουλίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και τη διερεύνηση των όρων ενοποίησης του οικονομικού και του κοινωνικού παράγοντα, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευτυχίας των πολιτών. Η παρουσίαση των επιστημονικών επιχειρημάτων για την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα επίτευξης μιας οικονομίας της ευτυχίας λαμβάνει υπόψη όλα αυτά που ο κυρίαρχος οικονομικός λόγος αφήνει έξω από τους υπολογισμούς του, δηλαδή τις κοινωνικές συνέπειες των ασκούμενων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική συσχέτιση οικονομικών δεικτών με κοινωνικούς δείκτες (εργασιακά ατυχήματα, ασθένειες, αλκοολισμός, ναρκωτικά, εγκλήματα κ.λπ.) απολήγει στο να συγκροτηθούν οι βάσεις μιας οικονομίας της ευτυχίας. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δείξει πώς είναι δυνατόν να συγκροτηθεί μια οικονομική σκέψη που να συνδυάζει τεχνοκρατική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευημερία, μια γνώση η οποία θα σέβεται περισσότερο τους ανθρώπους και τις πραγματικές καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προς μια οικονομία της ευτυχίας:

Στοχεύσεις, λειτουργίες και εργαλεία

 

7

Α’ ΜΕΡΟΣ

1. Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών………………….

13

2. Η μέτρηση της ευτυχίας……………………………………………………..

21

3. Η κατάσταση του ζητήματος……………………………………………….

25

Β’ ΜΕΡΟΣ

1. Ανθρώπινη ευτυχία και βιώσιμη ανάπτυξη:

Υποθέσεις και παραδοχές…………………………………………………..

 

41

2. Ταξινομήσεις και κατηγορίες δεικτών………………………………….. 49

ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανθρώπινη ανάπτυξη στην Ελλάδα……………………………………………………. 115

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες και επιμέρους δείκτες του ΟΗΕ για την

ανθρώπινη ανάπτυξη

135

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

145

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Νίκος Παναγιωτόπουλος (σε συνεργασία με Αθηνά Καρατζά και Λίλα Παπαβασιλείου)
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.