Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα

15 Ιουλίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Αντικείμενο της έκθεσης είναι η αποτύπωση και η κριτική αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην ανισότητα και στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των επιπτώσεων της εσωτερικής υποτίμησης στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στα επίπεδα διαβίωσης του πληθυσμού. Παράλληλα, οι πολιτικές αυτές αποδυνάμωσαν περαιτέρω τον ήδη αδύναμο διανεμητικό ρόλο της κοινωνικής προστασίας της χώρας, με προφανείς τις επιπτώσεις στη δραματική επιδείνωση των δεικτών φτώχειας και αποστέρησης του πληθυσμού.

1.

Εισαγωγή 7

2.

Επισκόπηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας 11
2.1 Συντάξεις γήρατος ή θανάτου 16
2.2 Παροχές ανεργίας 17
2.3 Παροχές προς την οικογένεια και τα παιδιά 17
2.4 Παροχές κοινωνικής πρόνοιας 18
2.5 Παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα 18
2.6 Παροχές σε άτομα με αναπηρία 19
2.7 Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 19

3.

Επισκόπηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας 21
3.1 Μεθοδολογία και δεδομένα 21
3.2 Δαπάνες κοινωνικής προστασίας 24
3.3 Το δίχτυ προστασίας 30

4.

Η ανισότητα στην Ελλάδα και την ΕΕ 39
4.1 Δείκτες ανισότητας: Μεθοδολογικά ζητήματα 39
4.2 Ανισότητα και ομάδες πληθυσμού 40
4.3 Ανισότητα και κοινωνικές μεταβιβάσεις 51

5.

Η φτώχεια στην Ελλάδα και την ΕΕ 55
5.1 Μέθοδος και ορισμοί 55
5.2 Εξέλιξη των δεικτών φτώχειας την περίοδο της οικονομικής κρίσης 56
5.3 Φτώχεια και κοινωνικές μεταβιβάσεις 66
5.4 Ποσοστά φτώχειας και συνεισφορά στη φτώχεια ανά ομάδες πληθυσμού 75
5.5 Εργαζόμενοι φτωχοί 93
5.6 Παιδική φτώχεια και αποστέρηση 101

6.

Η υλική αποστέρηση στην Ελλάδα και την ΕΕ 113

7.

Συμπεράσματα 121
  Βιβλιογραφία 127

 

Εκδότης: ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ / Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Παπαθεοδώρου Χρίστος, Μισσός Βλάσης Παπαναστασίου Στέφανος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.