ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

15 Μαρτίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 1o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Σωματεία και Ιστορία» του 1ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ιστορία και Συνδικάτα» με εισηγητή τον Χάρη Αθανασιάδη, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ο σύνδεσμος «και» στον τίτλο «Σωματεία και Ιστορία» υποδηλώνει μία αμφίπλευρη σχέση ανάμεσα στους δύο όρους του: Στα «σωματεία» και την «ιστορία». Πότε ασχολήθηκε η ιστορία (ως επιστήμη) με τα σωματεία; Ποιές πτυχές τους κυρίως την απασχόλησαν και υπό ποιές οπτικές τις προσέγγισε; Αλλά και αντίστροφα: Πότε τα σωματεία στράφηκαν στην ιστορία (ως παρελθόν); Σε ποιές πτυχές της επέμειναν και για ποιούς σκοπούς; Σε αυτές τις δυο δέσμες ερωτημάτων θα επικεντρωθεί το παρόν κείμενο, σκιαγραφώντας τα έως τώρα δεδομένα και προτείνοντας κάποιες εξηγήσεις, με την ελπίδα πως μέσα από τη διαβούλευση θα αναδυθούν κάποιες ιδέες για το μέλλον αυτής της σχέσης. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα Λόγια το Έργο …………………….……….…… 6
Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή …………….…….. 7
Εισαγωγή …………………………………………….…… 8
1. Η Συγκρότηση ………………………………….…… 9
2. Οι Παρατάξεις ………………………….……..……. 18
3. Συνδικάτα και Κοινωνικό Κράτος ………..…… 26
4. Συζήτηση στην Ολομέλεια ……………………… 38
Ενδεικτική Βιβλιογραφία …………………………….. 41

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.