ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

08 Απριλίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 2o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Βιογραφικές διαδρομές και ταυτότητες στην εργασιακή επισφάλεια» του 2ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Κοινωνιολογία της Εργασίας» με εισηγητή τον Γιώργο Τσιώλη, καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και αποσκοπούσε στη μελέτη των βιογραφικών διαδρομών και των επαγγελματικών ταυτοτήτων εργαζομένων σε καθεστώς ευέλικτης και επισφαλούς απασχόλησης. Επικεντρώθηκε, ειδικότερα, σε ευρήματα που αφορούν (α) στους τρόπους διάρθρωσης των βιογραφικών διαδρομών επισφαλώς εργαζομένων, (β) στους τρόπους συγκρότησης των επαγγελματικών τους ταυτοτήτων, (γ) στους τρόπους βίωσης των συνθηκών της επισφαλούς απασχόλησης, και (δ) στις σύνθετες επιβιωτικές πρακτικές και πρακτικές αντίστασης που αναπτύσσουν οι επισφαλώς εργαζόμενοι. Η παρουσίαση διανθίστηκε με αποσπάσματα από τις αφηγήσεις των επισφαλώς εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα Λόγια το Έργο …………………… 5
Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή ……………. 6
Εισαγωγή …………………………………………….7
1. Η διεθνής επιστημονική συζήτηση περί των μεταμορφώσεων της εργασίας ……… 8
2. «Βιογραφικές διαδρομές και ταυτότητες σε καθεστώς ευέλικτης και επισφαλούς απασχόλησης» – Μία ποιοτική έρευνα ………………………….16
3. Συζήτηση στην Ολομέλεια ……….29
4. Επίλογος …………………… 33
Ενδεικτική Βιβλιογραφία …………………………………… 35

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.