ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

15 Σεπτεμβρίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 12o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Μία μείζων αντιμεταρρύθμιση: Ενίσχυση της ατομικής σύμβασης εργασίας σε βάρος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας με τους νόμους 4635/2019 και 4808/2021. Αξιολόγηση των επίμαχων νομοθετικών μέτρων και συζήτηση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου (de lege lata) καθώς και στο πλαίσιο ενός νέου νομοθετικού σχεδίου (de lege ferenda)» του 12ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Εργασιακές Σχέσεις» με εισηγητή τον Άρι Καζάκο, Ομότιμο Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και δικηγόρο. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Η ενίσχυση της ατομικής σύμβασης εργασίας υποσκάπτει τα θεμέλια του εργατικού δικαίου και ιδίως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και γενικά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η ατομική σύμβαση εργασίας είναι, λόγω της δομικής ανισότητας εργοδότη – εργαζομένου,  η παρένδυση της βίας και της ανομίας στις εργασιακές σχέσεις∙ της βίας γιατί επιτρέπει στον εργοδότη να υπαγορεύει στον εργαζόμενο τους όρους εργασίας, μισθολογικούς και μη, που εκείνος επιλέγει λόγω της συντριπτικής διαπραγματευτικής ισχύος του και της ανομίας, γιατί το περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης είναι εξ ορισμού (κατά κανόνα) άνισο και συνεπώς παράνομο. Κλειδί για την προστατευτική λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας είναι η διασφάλιση αφενός της υπεροχής της συλλογικής σύμβασης εργασίας και αφετέρου η κάλυψη όλων των όρων εργασίας όλων των εργαζομένων, ώστε η ατομική σύμβαση εργασίας να μη βρίσκει κενά στις συλλογικές ρυθμίσεις και να μην αναδεικνύεται έτσι σε κυρίαρχο παράγοντα διάπλασης των όρων εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η ατομική σύμβαση εργασίας γνωρίζει μια πραγματική παλινόρθωση με συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, παλινόρθωση που πλήττει ευθέως τις συλλογικές συμβάσεις και τις διαιτητικές αποφάσεις. Στο εργαστήριο αναλύθηκαν τα νομοθετήματα που συρρικνώνουν την εμβέλεια των συλλογικών συμβάσεων και ακρωτηριάζουν το συνταγματικό δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία (νόμοι 4635/2019, 4808/2021, νόμοι για τη ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ) αλλά και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».  

Λίγα λόγια για το Έργο …. 6
Σύντομο βιογραφικό Εισηγητή …. 7
Εισαγωγή …. 9

  1. Η θέση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΣ) και της διαιτησίας στο σύστημα του εργατικού δικαίου …. 10
  2. Πώς τεκμηριώνονται η βία και η ανομία στο νομοθετικό έργο της τελευταίας διετίας; …. 17
  3. Συζήτηση στην ολομέλεια …. 30
  4. Ενδεικτική βιβλιογραφία …. 34
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.