ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

20 Ιουλίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 13o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Κοινωνικός διάλογος, ψηφιακός μετασχηματισμός και παραγωγική αναδιάρθρωση» του 13ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Οικονομική Κοινωνιολογία» με εισηγήτρια την Βάλια Αρανίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ και Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μια διαδικασία διαβούλευσης που διεξάγεται από τους κοινωνικούς εταίρους. Περιλαμβάνει τις συζητήσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και τις κοινές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές (εργαζομένων και εργοδοτών). Το εργαστήριο, αφού παρουσίασε το ιστορικό πλαίσιο του Κοινωνικού Διάλογου και του ρόλου του σε αυτό που αποκαλούμε Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, επικεντρώθηκε στην Ελληνική περίπτωση. Ξεκινώντας από τη θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Διαλόγου: ΟΚΕ, ΟΜΕΔ, ΟΑΕΔ και την συνύπαρξή του με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τη Διαβούλευση, το εργαστήριο πραγματεύτηκε όψεις του, όπως Τυπικός – άτυπος -Διμερής – τριμερής κοινωνικός διάλογος. Παρουσιάστηκαν επιγραμματικά κάποιες κορυφαίες στιγμές, όπως η στρατηγική της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, οι νέοι ρόλοι των κοινωνικών εταίρων (ΕΣΠΑ). Στη συνέχεια, εξετάστηκε πιο αναλυτικά ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο Κοινωνικός Διάλογος σε αυτό που αποκαλούμε Ψηφιακός Μετασχηματισμός αλλά και Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελληνικής οικονομίας. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα λόγια για το Έργο …. 5
Σύντομο βιογραφικό εισηγήτριας …. 6
Εισαγωγή….7

  1. Κοινωνικός διάλογος….8
  2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός….16
  3. Οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση….21
  4. Συζήτηση στην ολομέλεια….24
  5. Ενδεικτική βιβλιογραφία….27
  6. Παράρτημα: Μια περιοδολόγηση του Κοινωνικού Διαλόγου….31
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.