ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

25 Ιουλίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 14o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Διά βίου μάθηση: Από τις περιπέτειες ενός όρου στην ανάδυση ενός παραδείγματος» του 14ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση» με εισηγητή τον Θανάση Καραλή, Καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντή του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Παρά το γεγονός ότι ως όρος η διά βίου μάθηση, όπως και η διά βίου εκπαίδευση, εμφανίζεται στη βιβλιογραφία πριν από περίπου εκατό χρόνια είναι σύνηθες να θεωρείται, ακόμη και στον επιστημονικό λόγο, ότι έχει μια σχετικά σύντομη ιστορία και μάλιστα ταυτισμένη με την τροπή της εκπαίδευσης προς την οικονομία και την αγορά εργασίας. Το διαδικτυακό εργαστήριο εστίασε στη σημασιολογική εξέλιξη του όρου αλλά και του πεδίου της διά βίου μάθησης σε σύνδεση με το υπό διαπραγμάτευση κάθε φορά κυρίαρχο κοινωνικοοικονομικό αφήγημα. Στη μακρά τους διαδρομή, πολλαπλές και συχνά αντιθετικές μεταξύ τους είναι οι ερμηνείες, συνδηλώσεις και εκφάνσεις που έχουν συνδεθεί με τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση. Οι διαστάσεις αυτές αναλύθηκαν υπό την οπτική της διαφαινόμενης ανάδυσης ενός νέου παραδείγματος για τη μάθηση και την εκπαίδευση. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα λόγια για το Έργο …. 6
Σύντομο βιογραφικό εισηγητή …. 7
Εισαγωγή …. 8

  1. Με όρους όρων …. 9
  2. Με όρους πολιτικών …. 20
  3. Με όρους παραδείγματος …. 33
  4. Συζήτηση στην ολομέλεια …. 42
  5. Επίλογος …. 46
  6. Ενδεικτική βιβλιογραφία …. 48
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.