ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

25 Σεπτεμβρίου 2023
 • Εισαγωγή/Περίληψη
 • Περιεχόμενα
 • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 15o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Εξελικτική Πολιτική Οικονομία» του 15ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Πολιτική Οικονομία» με εισηγητή τον Γιώργο Αργείτη, Επιστημονικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Το εργαστήριο ήταν οργανωμένο σε τρείς ενότητες. Η πρώτη ενότητα παρουσίασε τη σημασία των βιολογικών αναλογιών στην μεθοδολογική ανασυγκρότηση της οικονομικής επιστήμης. Η δεύτερη έδειξε πώς ο Veblen εφάρμοσε τις δαρβινικές αρχές στα οικονομικά και ανέδειξε τις συνήθειες, τις ρουτίνες και τους κοινωνικούς θεσμούς σε κύριο επίπεδο εφαρμογής της ιδέας της φυσικής επιλογής στα οικονομικά. Η τρίτη ενότητα ανέδειξε τη σημασία των βασικών αρχών της εξελικτικής σκέψης του Δαρβίνου -της παραλλαγής, της κληρονομικότητας και της επιλογής- στην εξήγηση της ατομικής συμπεριφοράς μέσα σε πολύπλοκα και εξελισσόμενα περιβάλλοντα πληθυσμών και στη δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου που υπερβαίνει τον μεθοδολογικό ατομικισμό και τον μεθοδολογικό κολεκτιβισμό. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ …. 5
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ …. 6
ΠΡΟΛΟΓΟΣ …. 7

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ …. 8
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ΄Ή ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ; …. 10
 3. Η ΔΑΡΒΙΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ …. 13
 4. ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ …. 15
  1. 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ VEBLEN ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ …. 17
 5. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ …. 20
 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ …. 22
 7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …. 26
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.