ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

28 Σεπτεμβρίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 17o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Ο προϋπολογισμός βασικών αναγκών και ο μισθός διαβίωσης» του 17ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Προϋπολογισμός βασικών αναγκών και μισθός διαβίωσης» με εισηγητή τον Θανάση Μανιάτη, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Η μεγάλη μείωση των εισοδημάτων από την αρχή της οικονομικής κρίσης και η πρόσφατη αναζωπύρωση του πληθωρισμού έχουν καταστήσει την έννοια και τη μέτρηση της σχετικής φτώχειας προβληματική ως προς την καταλληλότητά της για την αποτύπωση των μεταβολών του βιοτικού επιπέδου μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Στο εργαστήριο αυτό συζητήθηκε η έννοια του προϋπολογισμού βασικών αναγκών και μια πρώτη προσπάθεια κατασκευής του για την ελληνική οικονομία για διάφορους τύπους νοικοκυριών. Το επίπεδο του προϋπολογισμού βασικών αναγκών για όλους τους τύπους νοικοκυριών υποδηλώνει την ανεπάρκεια των τρεχόντων μισθών και εισοδημάτων και στρέφει τη συζήτηση προς την καθιέρωση ενός living wage ή μισθού (αξιοπρεπούς) διαβίωσης. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα λόγια για το Έργο …. 5
Σύντομο βιογραφικό εισηγητή …. 6
Εισαγωγή …. 7

  1. Από τη σχετική φτώχεια και την ανισότητα στην «ακρίβεια», στα χαμηλά εισοδήματα και στην απόλυτη φτώχεια …. 8
  2. H σημασία του προϋπολογισμού βασικών αναγκών και της απόλυτης φτώχειας σε συνθήκες κρίσης και πληθωρισμού …. 13
  3. Προϋπολογισμός «βασικών αναγκών» και προϋπολογισμός φτώχειας …. 18
  4. Ενδεικτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα …. 23
  5. Συζήτηση στην ολομέλεια …. 33
  6. Ενδεικτική βιβλιογραφία …. 37
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.