Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα
Καταγραφή των απεργιών κατά το 2015-2016

02 Μαρτίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, κατέγραψε και για το 2015-16 τον αριθμό των απεργιών, συνεχίζοντας το εγχείρημα, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2011. Η καταγραφή γίνεται καθημερινά με βάση τον διαχωρισμό ιδιωτικό-δημόσιο-ευρύτερο δημόσιο τομέα, το συνδικάτο που κηρύσσει την απεργία, το επιμέρους πεδίο της απεργίας (επιχειρησιακό, κλαδικό, τομεακό κ.λπ.), τη μορφή κινητοποίησης (στάση εργασίας ή απεργία), τη διάρκεια της απεργίας, το περιεχόμενο των αιτημάτων που συνδέονται με τις καταγεγραμμένες απεργίες και τα αποτελέσματα (αν υπάρχουν) σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. Το εγχείρημα αυτό αποσκοπεί στην εμπειρική καταγραφή και την εξέλιξη του απεργιακού φαινομένου στην Ελλάδα, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα απεργιακά αιτήματα με στόχο την διαχρονική αξιολόγησή τους.
Εισαγωγικό σημείωμα. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα
κατά το 2015-16
7
Βασικές εργατικές κινητοποιήσεις το 2015 9
Βασικές εργατικές κινητοποιήσεις το 2016 17
Τα χαρακτηριστικά των εργατικών κινητοποιήσεων κατά το 2015-16 43
Απεργίες, απασχόληση και ανεργία 49
Βιβλιογραφία 53
Παράρτημα 1: πίνακας απεργιών 2015 57
Παράρτημα 2: πίνακας απεργιών 2016 94
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Δημήτρης Παπανικολόπουλος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.