Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα
Καταγραφή των απεργιών κατά την περίοδο 2018-2019

03 Δεκεμβρίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, κατέγραψε και για το 2018-2019 τον αριθμό των απεργιών, συνεχίζοντας το εγχείρημα, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2011. Η καταγραφή γίνεται καθημερινά με βάση τον διαχωρισμό ιδιωτικό-δημόσιο-ευρύτερο δημόσιο τομέα, το συνδικάτο που κηρύσσει την απεργία, το επιμέρους πεδίο της απεργίας (επιχειρησιακό, κλαδικό, τομεακό κλπ.), τη μορφή κινητοποίησης (στάση εργασίας ή απεργία), τη διάρκεια της απεργίας, το περιεχόμενο των αιτημάτων που συνδέονται με τις καταγεγραμμένες απεργίες και τα αποτελέσματα (αν υπάρχουν) σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.
1. Εισαγωγικό σημείωμα
7
2. Βασικές εργατικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα το 2018
9
3. Βασικές εργατικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα το 2019
17
4. Τα χαρακτηριστικά των εργατικών κινητοποιήσεων κατά τα έτη 2018-19 29
Παράρτημα 1: πίνακας απεργιών 2018 47
Παράρτημα 2: πίνακας απεργιών 2019 97

 

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Βίκυ Δερμάνη, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Δημήτρης Παπανικολόπουλος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.