ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

To απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα: Καταγραφή των απεργιών κατά την περίοδο 2011-2017

15 Φεβρουαρίου 2019
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στην παρούσα μελέτη γίνεται καταγραφή του αριθμού των απεργιών τόσο για το 2017 όσο και για τα έτη 2011-2017. Από την επεξεργασία των εμπειρικών στοιχείων φαίνεται ότι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα παρουσιάζεται μια ποικιλία δράσεων και κινητοποιήσεων (24ωρες και 48ωρες απεργίες, στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις, πορείες, παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.λπ.), με κορύφωση όλων το 2012. Από εκεί και μετά έχουμε συνεχή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, μέχρι το 2015 οπότε ήταν η χρονιά με τις λιγότερες μορφές δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και σε όλα τα επίπεδα.   Λίγο διαφορετική είναι η κατάσταση το 2016-2017, όπου φαίνεται να σημειώνεται μια μικρή αύξηση των κινητοποιήσεων, παρ’ ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν να είναι κυρίως αμυντικού χαρακτήρα, κυρίως για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, την καταβολή των δεδουλευμένων, την κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων κ.λπ.   Τέλος, η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει και κάποιες συμπληρωματικές μελέτες. Η πρώτη διερευνά το πολυσύνθετο ερώτημα της απομείωσης της κινηματικής δυναμικής κατά τα έτη 2013-2015, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εντοπίσει τις χρόνιες παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος να ανταποκριθεί στο μέγεθος της μνημονιακής επίθεσης, ενώ η τελευταία αφορά μια μελέτη περίπτωσης στον χώρο του τουρισμού-επισιτισμού.
1 Εισαγωγικό σημείωμα 7
2 Βασικές εργατικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα κατά το 2017 9
3 Τα χαρακτηριστικά των εργατικών κινητοποιήσεων (2011-2017) 23
Βιβλιογραφία 28
Πίνακες και γραφήματα 29
4  Συνδικαλιστικές αιτιάσεις και επιστημονικές εξηγήσεις  για την απομείωση της δυναμικής των εργατικών  κινητοποιήσεων (2013-2015) 43
4.1 Η απομείωση της κινηματικής δυναμικής (2013-2015) 45
4.2 Χρόνιες παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος 53
4.3 Συμπεράσματα 66
Βιβλιογραφία 72
5 Συνδικαλιστική δράση και ατομικές στρατηγικές  στο πλαίσιο της εργασιακής ευελιξίας/επισφάλειας.  Η περίπτωση του Τουρισμού-Επισιτισμού 75
5.1   Η κυριαρχία της εργασιακής ευελιξίας/επισφάλειας στο χώρο  του επισιτισμού-τουρισμού 76
5.2 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δράση 78
5.3 Ο ρόλος των συνδικάτων και των εργατικών συλλογικοτήτων 83
5.4 Συμπεράσματα 85
Βιβλιογραφία 85
Παράρτημα: Πίνακας απεργιών 2017 87
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Δημήτρης Παπανικολόπουλος, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Βίκυ Δερμάνη
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin