ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013

26 Νοεμβρίου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συνεχίζοντας το εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε από το 2011, έχει καταγράψει και για το 2013 τον αριθμό των απεργιών. Η καταγραφή γίνεται καθημερινά με βάση τον ιδιωτικό, τον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το συνδικάτο που κηρύσσει την απεργία, το επιμέρους πεδίο της απεργίας (επιχειρησιακό, κλαδικό, τομεακό κ.λπ.), τη μορφή κινητοποίησης (στάση εργασίας ή απεργία), τη διάρκεια της απεργίας, το περιεχόμενο των αιτημάτων που συνδέονται με τις καταγεγραμμένες απεργίες και τα αποτελέσματα (αν υπάρχουν) σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. Το εγχείρημα αυτό αποσκοπεί στην εμπειρική καταγραφή και στην εξέλιξη του απεργιακού φαινομένου στην Ελλάδα, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα απεργιακά αιτήματα με στόχο τη διαχρονική αξιολόγησή τους. Τα στοιχεία αντλούνται από την αξιοποίηση των δημοσιευμάτων του ημερήσιου και του περιοδικού Τύπου, σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο, παράλληλα με τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου σε συνδυασμό με συνδικαλιστικές πηγές (π.χ. Δελτία Τύπου).
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Σοφία Λαμπουσάκη. Συντονιστής: Γιάννης Κουζής
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin