Ενέργειες Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση (“aldi”)

15 Μαρτίου 2012

Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη Πράξη και τις ενέργειες της καθώς και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους ωφελούμενους ορίζεται η 22 Μαρτίου 2013.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της πράξης «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)». Στόχος της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, είναι η παροχή υποστήριξης και η ενίσχυση πρώην εργαζόμενων της εταιρείας Aldi. To Ινστιτούτο Εργασίας καλεί τους πρώην εργαζόμενους που πληρούν τα κριτήρια της οικείας πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας (βλέπε περισσότερα στο link: Ενέργειες και Όροι σελ 5-7) να επικοινωνήσουν μαζί του για να μετέχουν και να ωφεληθούν του προγράμματος.

Αναλυτικότερα οι ενέργειες που εκτελούνται αφορούν τα ακόλουθα:

 1. Επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη στην ανεύρεση εργασίας.
 2. Κατάρτιση, επανακατάρτιση και καταβολή επιδομάτων.
 3. Προώθηση επιχειρηματικότητας
 4. Επιδότηση αναζήτησης εργασίας.
 5. Επιδότηση κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των παραρτημάτων που ακολουθούν.

 • ΑΤΤΙΚΗ: Εμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα, Κοροτζή Κατερίνα, τηλ. επικοινωνίας: 210-3327769, korotzi@inegsee.gr
 • ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Συριόπουλος Παναγιώτης, τηλ. επικοινωνίας: 210-3327783, syriopoulospan@inegsee.gr
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Κολοκοτρώνη 20 Πάτρα, Πουλαστίδης Φίλιππος, τηλ. επικοινωνίας: 2610 -226347, email: inedytel@otenet.gr
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ροζάκη Αγγέλη 59 Λαμία, Βογιατζής Σπύρος, τηλ. επικοινωνίας: 22310-51777, email: inester@otenet.gr
 • ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Σωτήρη Πέτρουλα 5, Βέροια, Μπαρμπαρούση Στέλλα, τηλ. επικοινωνίας: 23310-24424, email: inekmak@otenet.gr
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Αισώπου 24 & Προμηθέως, Θεσσαλονίκη: Εγγλέζου Εβίνα τηλ. Επικοινωνίας: 2310-385823, email: ine-thessaloniki@otenet.gr
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Καμβουνίων 24 Κοζάνη, Τύπου Καλλιόπη, τηλ επικοινωνίας: 24610-49786, email: inewmak@otenet.gr
 • ΤΡΙΠΟΛΗ: Σπάρτης 8 & Ευριπίδου, Τρίπολη, Παπαδολιάς Θανάσης, τηλ. επικοινωνίας: 2710-243345, email: inepel@otenet.gr
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ: Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18, Ξάνθη, Χαραλαμπίδης Μπάμπης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-64448, email:ineamthr@otenet.gr
 • ΗΠΕΙΡΟΣ: Μακρυολούτσα, Πρέβεζα, Πολυμέρης Πούλιος, τηλ. επικοινωνίας: 26820-26969, email: ineepir@otenet.gr
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Τζαβέλλα 4 Λάρισα, Χρήστου Φανή, τηλ επικοινωνίας: 2410-537489, email: inethes@otenet.gr

Συνοδευτικά Αρχεία

 • Αναλυτικές Πληροφορίες
 • Ενέργειες και ΟΡΟΙ
 • Πρόσκληση
 • Οδηγός Εφαρμογής ΤΠΕ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ INE ΓΣΕΕ Γ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΕΚΤ Γ ΕΝΕΡΓΕΙΑ