+

Μαγειρική/Ζαχαροπλαστική

+

Οροφοκομία

+

Υπάλληλος Υποδοχής

+

Εστιατορική τέχνη

+

Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)

+

Διαδικτυακές πωλήσεις

+

Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών

+

Οριζόντιες Θεματικές Ενότητες