Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ υλοποιούν ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε όλες της περιφέρειες και τους νομούς της χώρας. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν είτε αυτόνομες δράσεις κατάρτισης, είτε μέρος ολοκληρωμένων έργων που σχετίζονται αφενός με τις αναδυόμενες στη συγκυρία ανάγκες της αγοράς εργασίας και, αφετέρου, με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. Σε αυτά καταρτίζονται, σε μια σειρά διαφορετικών θεματικών αντικειμένων, άνεργοι, εργαζόμενοι, ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενοι.