ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προγράμματα για ανέργους

+

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)

+

Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)

+

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

+

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Λάρισα

WordPress Video Lightbox Plugin