ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προγράμματα για ανέργους

+

Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση (Υπάλληλος Ξενοδοχείου)

+

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού και σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)

+

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών

+

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ 2006-2008 (ΣΕΚ, Γ΄ κύκλος)

+

ΤΠΕ – ΠΡΑΣΙΝΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

WordPress Video Lightbox Plugin