Προγράμματα για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Προγράμματα για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών

+

Εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών

+

Επιμόρφωση τεχνικών ασφαλείας

WordPress Video Lightbox Plugin