ΕΠΕΙΓΟΝ: Έλεγχος καταβολής υποτροφιών Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ»

28 Δεκεμβρίου 2015

Με δεδομένη την ολοκλήρωση της καταβολής του συνολικού ποσού των υποτροφιών στους ωφελούμενους που πραγματοποίησαν το σκέλος της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με Φορέα Υλοποίησης το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να ελέγξουν άμεσα τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς προκειμένου να διαπιστώσουν αν τους έχει πιστωθεί το προβλεπόμενο ποσό.

Στην περίπτωση που είτε λόγω κάποιου τεχνικού ή διατραπεζικού προβλήματος είτε εκ παραδρομής δεν τους έχει καταβληθεί το σύνολο της υποτροφίας, πρέπει να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν και έως την 30η Δεκεμβρίου 2015 (30.12.2015) την κεντρική δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Αθήνα (τηλ. επικοιν.: 210 3327760 & 210 3327789) προκειμένου να είναι εφικτή η αποκατάσταση.

Ετικέτες: