«Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ» στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης, τις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου και τις δύο περιφέρειες σταδιακής εισόδου που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

Το εργο με μια ματια

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και του ευρύτερου ρόλου των εργαζομένων, μελών και στελεχών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ. Ειδικότερα, στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων τους με στόχο τη διασφάλιση της εργασίας και της εργασιακής τους εξέλιξης καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε οργανωμένες συλλογικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα εξειδικευμένοι κύκλοι  συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων.

Για τα προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών, η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Για τα προγράμματα κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 3€ ανά ώρα κατάρτισης (μεικτά) για τις δια ζώσης ώρες κατάρτισης και 2€ ανά ώρα κατάρτισης (μεικτά) για τις εξ αποστάσεως ώρες κατάρτισης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής στα προγράμματα, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και για το φυλλάδιο του έργου εδώ