Συνδικαλιστική εκπαίδευση – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Συνδικαλιστική εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρέχει σεμινάρια σε 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας. Συμπεριλαμβάνει 10 θεματικές ενότητες (των 25 ωρών η καθεμία) άμεσα και έμμεσα στοχευόμενων στο συνδικαλισμό:

 • Πολιτικές και Προγράμματα Απασχόλησης.
 • Εργασιακές Σχέσεις.
 • Κοινωνική Προστασία.
 • Μετανάστευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Αγορά Εργασίας.
 • Συστήματα Αμοιβών και Αξιολόγησης Προσωπικού.
 • Βασικά Εργατικά Δικαιώματα στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Συστήματα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων – Επαγγέλματα και Διά Βίου Μάθηση.
 • Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής για Εκπαίδευση.
 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Βασικές Διδακτικές Τεχνικές.
 • Η Πολιτισμική Ετερότητα.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η «επικαιροποίηση των δεδομένων και του περιεχομένου της δράσης των συνδικάτων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης». Για να επιτευχθεί αυτό τίθενται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • δημιουργία και ανάπτυξη κριτικής συνείδησης,
 • ενίσχυση της δυνατότητας επεξεργασίας και λήψης αυτόνομων αποφάσεων,
 • διέγερση της διάθεσης και η δημιουργία περιβάλλοντος για συμμετοχή και δραστηριοποίηση των μελών των συνδικάτων και των εργαζομένων γενικότερα.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε άτομα που είχαν την ιδιότητα του εκπροσώπου των εργαζομένων σε πρωτοβάθμιο ή/και δευτεροβάθμιο επίπεδο και κατά δεύτερο λόγο σε άτομα που ήταν ενεργά μέλη σωματείων εργαζομένων.

Το πρόγραμμα είχε σπονδυλωτή μορφή εκπαίδευσης και ως εκ τούτου ο κάθε εκπαιδευόμενος είχε την ευχέρεια να παρακολουθήσει όσες ενότητες επιθυμούσε. Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και το εκπαιδευτικό υλικό επιδιώχτηκε να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, έπειτα από επιτυχή αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό διά βίου επιμόρφωσης ή/και πιστοποιητικό διά βίου εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης.

WordPress Video Lightbox Plugin