Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Ποιους αφορά

Αφορά μέλη και στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.

Τι περιλαμβάνει

Περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης διάρκειας από 20 έως 60 ώρες που πραγματοποιούνται διά ζώσης ή με μεικτή μεθοδολογία (διά ζώσης και από απόσταση) στους θεματικούς κύκλους:

 • Οικονομική πολιτική
 • Κοινωνική πολιτική και Κοινωνική Ένταξη
 • Απασχόληση
 • Εργασιακές σχέσεις και συλλογικά συμφέροντα
 • Πιστοποίηση προσόντων και διά βίου μάθηση
 • Κοινωνική Δράση

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και κρίση στην Ελλάδα
 2. Η θεσμική ανασυγκρότηση της ευρωζώνης: Μακροοικονομικές και αναπτυξιακές προοπτικές για την ελληνική οικονομία
 3. Εισοδηματική ανισότητα και συστήματα κοινωνικής προστασίας
 4. Ασφαλιστικό Σύστημα
 5. Απασχόληση και Ανεργία
 6. Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα
 7. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
 8. Διά Βίου Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
 9. Ανάπτυξη Δικτύωσης και Κοινωνικής Δράσης
 10. Συλλογική Δράση και Ζητήματα Διαφορετικότητας
 11. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος

Για περισσότερες πληροφορίες …

WordPress Video Lightbox Plugin