Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Ποιους αφορά

Αφορά μέλη και στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.

Τι περιλαμβάνει

Περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας από 35 έως 60 ώρες, που παρέχονται είτε διά ζώσης είτε μέσω μεικτής μεθοδολογίας (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & Θεσμικό Πλαίσιο
 2. Διαχείριση Διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας
 3. Οργανωτικές Ικανότητες
 4. Επικοινωνιακές Ικανότητες
 5. Μεταγνωστικές Ικανότητες (Μαθαίνω πως να μαθαίνω)
 6. Δικαιώματα και αγωγή καταναλωτή
 7. Κοινωνική οικονομία και διοίκηση κοινωνικών φορέων
 8. Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο
 9. Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες εστιασμένες στο χώρο εργασίας (αγγλικά)
 10. Ψηφιακός Εγγραματισμός στις καθημερινές συναλλαγές
 11. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης
 12. Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
 13. Υγιεινή, Ασφάλεια και Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας
 14. Βασικές Δεξιότητες Ι: Windows και Επεξεργασία Κειμένου
 15. Βασικές Δεξιότητες ΙΙ: Υπηρεσίες Διαδικτύου και Παρουσιάσεις
 16. Βασικές Δεξιότητες ΙΙΙ: Υπολογιστικά Φύλλα και βάσεις δεδομένων
 17. Εισαγωγή στα Πολυμέσα Ι: Λογισμικό ανάπτυξης εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών
 18. Εισαγωγή στα Πολυμέσα ΙΙ: Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας.
 19. Εισαγωγή στα Πολυμέσα ΙΙΙ: Εισαγωγή στην επεξεργασία βίντεο και ήχου.
 20. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)
 21. Αγγλικά για τον τουρισμό
 22. Τουρκικά για τον τουρισμό
 23. Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ, διαδικτύου & ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Για περισσότερες πληροφορίες …

WordPress Video Lightbox Plugin