Κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της πράξης αναμένεται να αναπτυχθούν 630 προγράμματα κατάρτισης και να ωφεληθούν 12.600 συμμετέχοντες.

Το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2015 στις εξής περιφέρειες:

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
+

Πορεία Υλοποίησης