ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Περιφερειακό Παράρτημα Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Πράξης ««Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνει την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκδήλωσης νομικής πληροφόρησης με θέμα: «Οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού και οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων από εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. αναφορικά με: α) τις κύριες αλλαγές που σηματοδοτεί ο νέος ασφαλιστικός νόμος (e-ΕΦΚΑ, αναδιαμόρφωση συντελεστών αναπλήρωσης, επαναπροσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών, προκαταβολή συντάξεων κ.α.) και β) τις κύριες μεταβολές του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της πανδημίας (αναστολή συμβάσεων, άδεια ειδικού σκοπού, μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων, τηλεργασία κ.α.). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έδεσσας & Αλμωπίας

Η ημερομηνία και η ώρα της Νομικής Εκδήλωσης είναι η ακόλουθη:

Α/Α Τίτλος Νομικής Εκδήλωσης Ημερομηνία Ώρα Χώρος
1 Οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού και οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021 18:30 έως 20:30 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στη νομική εκδήλωση είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η παρακολούθηση της νομικής εκδήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», ΕΔΕΣΣΑ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, 18:30-20:30)

Οι συμμετοχές έκλεισαν

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».