ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξ αποστάσεως εργαστήριο πληροφόρησης / συμβουλευτικής, με θέμα: «Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn»

 

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Πράξης  «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνει την υλοποίηση εξ αποστάσεως εργαστηρίου πληροφόρησης / συμβουλευτικής, με θέμα: «Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn».

Πρόκειται για εισαγωγικό εργαστήριο για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων επαγγελματικής κινητικότητας ατόμων, που είτε βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας, είτε θέλουν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό δίκτυο επαγγελματικών επαφών.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να συγκροτήσουν οι συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πλατφόρμα LinkedIn, τις στρατηγικές σωστής συμπλήρωσης του προσωπικού τους προφίλ, τις δυνατότητες που έχουν για την ανάπτυξη ενός επαγγελματικού δικτύου, τις προοπτικές απορρόφησης στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

Η ημερομηνία και η ώρα του Εργαστηρίου είναι η ακόλουθη:

Α/Α  

Τίτλος Εργαστηρίου

Ημερομηνία Ώρα Χώρος
1 Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021 18:30 έως 20:30 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, το Εργαστήριο θα επαναληφθεί σε σύντομη ημερομηνία.

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

(«ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ LINKEDIN», ΒΕΡΟΙΑ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, 18:30-20:30)

Οι εγγραφές έχουν κλείσει


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».