ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά, μέσω του Γραφείου Εργασιακής Συμβουλευτικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνουν την υλοποίηση δύο εξ αποστάσεως εργαστηρίων πληροφόρησης/συμβουλευτικής με τις εξής θεματικές: 1. «Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα- συνοδευτική επιστολή» και 2. «Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής».

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ανέργους αλλά και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για επαγγελματική κινητικότητα ή σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας.

  1. Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα- συνοδευτική επιστολή

Στόχος του εργαστηρίου είναι να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης, επικεντρωνόμενοι στο βιογραφικό σημείωμα. Το εργαστήριο εστιάζει στις δεξιότητες ανάδειξης προσόντων μέσα από το βιογραφικό σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται κανείς στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

 

  1. Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής

Στόχος του εργαστηρίου είναι να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης με έμφαση στη συνέντευξη επιλογής. Το εργαστήριο εστιάζει στις δεξιότητες ανάδειξης προσόντων σε συνέχεια του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, μέσα από την προσέγγιση της συνέντευξης με τον εργοδότη.

 

Α/Α Τίτλος Εργαστηρίου/ Ημερομηνία Ώρα Χώρος
1 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα- συνοδευτική επιστολή Τρίτη 20/04/2021 11:00 – 13:00 Διαδικτυακά
2 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής Πέμπτη 22/04/2021 11:00 – 13:00 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, τα Εργαστήρια θα επαναληφθούν σε σύντομη ημερομηνία.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και η παρακολούθησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».