ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ»

 

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης ««Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνει την υλοποίηση εξ αποστάσεως εργαστηρίου πληροφόρησης  σε συνεργασία με το  Κέντρο Κοινότητας και το Γραφείο απασχόλησης του Δήμου Θέρμης  με θέμα: «Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ».

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στο παρόν εργαστήριο παρέχεται στους συμμετέχοντες υποστήριξη και πληροφόρηση σχετικά με την ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για εργασία και δίνονται οδηγίες ως προς τη χρήση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση σε κάποιον διαγωνισμό.

 

Τίτλος Εργαστηρίου Ημερομηνία Ώρα Χώρος
«Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ». Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021 11:00 έως 13:00 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής , το Εργαστήριο θα επαναληφθεί σε σύντομη ημερομηνία.

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Οι εγγραφές έκλεισαν

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».