Υλοποιηση της πραξης: Δρασεις Επικοινωνιας, Πληροφορησης και Δημοσιοτητας

26 Απριλίου 2013

Στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υλοποιείτην Πράξη με τίτλο: Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας . Παρατίθεται περιγραφή της Πράξης και των υποέργων της.