Ημερίδα παρουσίασης έρευνας “Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα”

25 Μαΐου 2018

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σας προσκαλούν στην  ημερίδα παρουσίασης της έρευνας «Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα» την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30, στο κτήριο του CEDEFOP στην Θεσσαλονίκη. Στην ημερίδα πέρα από την παρουσίαση της έρευνας θα γίνει και εκτενής διάλογος επιλεγμένων συνομιλητών που γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την έρευνα:

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πανελλαδικής έρευνας αναφορικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκίνησε το 2008 και έως σήμερα έχουν διεξαχθεί τρεις φάσεις για την αποτύπωση των ποσοστών συμμετοχής, αλλά και των κινήτρων και των εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τη συλλογή και την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων ανέλαβε η εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης MARC AE. Στις τρεις φάσεις της έρευνας διερευνήθηκε η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση κατά τα έτη 2011, 2013, 2015 και 2016.

Προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος στο κτήριο του CEDEFOP και να εισέλθετε στο χώρο της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής το αργότερο ως τις 04/06/2018. Κατά την είσοδο σας θα χρειαστεί να επιδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο σας, τα οποία θα πρέπει να έχετε μαζί σας.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ