«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

INE-GSEE-voucher-anergon-29-64-facebook-gif-A

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης, με 18 περιφερειακά παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα συμμετέχει στη δράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ», στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης από τους ίδιους τους ανέργους με βάση το εκπαιδευτικό υπόβαθρο τους,  την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τα ενδιαφέροντά τους
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €
 • Επιχορήγηση επιχειρήσεων σε περίπτωση που θα προβούν σε πρόσληψη των ανέργων μετά τη λήξη του προγράμματος

Η δράση διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων και της αγοράς εργασίας ως προς:

 • Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων: α) άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια β) άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που :

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Έχουν ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987))
 • Δεν έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Κριτήρια επιλογής: Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων:

 • Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015
 • Το χρόνο ανεργίας
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο θα εφαρμόσουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

epilogi

espa

WordPress Video Lightbox Plugin