Μητρώα – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μητρώα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Ανέργων και Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης, Εγγυημένης Απασχόλησης και Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Πληροφόρησης Ανέργων.

ma

Μητρώο Ανέργων

Μητρώο Εργαζομένων

me

Μητρώο Επιχειρήσεων