ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μητρώο Ανέργων

Ειδικό μητρώο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέργων με στόχο την έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για τα νέα Προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Τα νέα Προγράμματα αφορούν σε δράσεις επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης, εγγυημένης απασχόλησης, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης. Με τη συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων ενημερώνεστε για τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις που ταιριάζουν στις εκπαιδευτικές, εργασιακές και επαγγελματικές σας ανάγκες.

  • DD slash MM slash YYYY