ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μητρώο Επιχειρήσεων

Ειδικό μητρώο εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων με στόχο την έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για τα νέα Προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Τα νέα Προγράμματα αφορούν σε δράσεις επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης και εγγυημένης απασχόλησης. Με τη συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων ενημερώνεστε για τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις που ταιριάζουν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σας ανάγκες.

  • Προσθέστε μέχρι 3 ειδικότητες πατώντας το κουμπί + που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πεδίου.