ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4670/2020, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ» – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4670/2020, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), στο πλαίσιο της Πράξης ««Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνει την υλοποίηση  εξ αποστάσεως εκδήλωση νομικής πληροφόρησης με θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4670/2020, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στόχος της  εκδήλωσης είναι: είναι οι βασικές αλλαγές που περιλαμβάνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– ένταξη ΕΤΕΑΠ στον ΕΦΚΑ

– ψηφιοποίηση e-ΕΦΚΑ

– αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης

– μείωση ασφαλιστικών εισφορών

– νέες -ελεύθερης επιλογής- ασφαλιστικές κατηγορίες για τις εισφορές μη μισθωτών

– τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την παράλληλη ασφάλιση και την απασχόληση συνταξιούχων.

 

Τίτλος

Νομικής Εκδήλωσης

   Ημερομηνία Ώρα Χώρος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4670/2020, ΒΑΣΙΚΑ    ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 18:00 έως 19:30 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στη νομική εκδήλωση είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η παρακολούθηση της νομικής εκδήλωσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

(«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4670/2020, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ», ΚΟΖΑΝΗ, 23-3-2021 ΩΡΑ 18:00-19:30)

 

Η περίοδος συμμετοχών έχει λήξει

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».